Ako si vybrať zváračku pre vaše potreby

Obsah článku

Rozhodli ste sa kúpiť zváračku a nie ste odborník na zváraciu techniku? Čaká Vás stres z výberu, lebo na trhu je v ponuke veľké množstvo zváračiek malých i veľkých, lacných i drahších? Pri všetkých sú používané názvy rôznych zváračských funkcii a metód zvárania o ktorých ste aj počuli, ale neviete presne ich význam takže neviete, či ich vo svojej zváračke budete potrebovať alebo nie? Nie je dôvod upadať do paniky, ako si vybrať práve tú, ktorú potrebujete pre vaše potreby. Nie je správny postup kúpiť tú najlacnejšiu, lebo tá isto spĺňa všetko, čo potrebujem. Potom zistíte, že ste kúpili elektródovú, ale vy potrebujete zvárať tenké plechy, na ktoré je vhodná zváračka v ochrannej atmosfére plynu (tzv. MIG/MAG), alebo ste neodhadli veľkosť zaťažovateľa a viac stojíte a chladíte ako zvárate.

Na základe našich dlhoročných skúseností s výrobou a predajom zváračiek sme v tomto článku zhromaždili súhrn rád a pomôcok vo forme tabuliek v zrozumiteľnej forme, aby sme Vám pomohli prekonať stres s výberom zváračky takej, ktorá najviac spĺňa vaše zámery čo chcete zvárať a aby ste si vedeli zváračky porovnávať.

Postup výberu zváračky pre bežných užívateľov - laikov

Ujasnite si materiály, ktoré chcete zvárať

Napríklad bežné ocele, nerezové ocele, liatiny, hliník. Tenké, alebo hrubé plechy, joklové profily, trubky, rámy, konšktrukcie.

Upresnite si hrúbky materiálov, ktoré chcete zvárať

Napríklad tenké plechy a profily do 2mm hrúbky. Hrubšie plechy a profily 3 až 5 mm hrúbky, ktoré zvára väčšina jednofázových zváračiek. U väčších hrúbok treba uvažovať o trojfázových zváračkách, aby nebola preťažovaná fáza, nevypínal istič a bol dobrý prievar materiálu. Bežne sa zvára zváracím prúdom u invertorovej technológie do 180A zváracieho prúdu. Treba však zohľadniť zaťažovateľ a zváraciu metódu: ELEKTRÓDA, MIG/MAG, TIG.

Posúdenie svojich remeselných a zváračských skúseností a zručností

Tento bod je venovaný menej skúseným začiatočníkom, aby nezostali zo zakúpenej zváračky sklamaní. Zváračku s rôznymi metódami zvárania vyžadujú rôznu úroveň vedomostí nastavenia zváracích parametrov a zručností pri udržaní oblúka a dosiahnutí prijateľného zvaru.

Najjednoduchšia nastavenie zváracích parametrov zváracieho prúdu je pri zváraní elektródou. Náročnejšie je nastavenie parametrov pri metóde MIG/MAG. Najnáročnejšie je nastavovanie pri metóde TIG.

Dobrou správou pre tých, ktorí chcú zvárať metódou MIG/MAG je to, že existuje funkcia "SYNERGIA", ktorá odstráni problém nastavenia napätia (voltov) a prúdu (ampérov) a stačí len nastaviť hrúbku materiálu a môžete zvárať. Poprípade jemne doladiť jedným "gombíkom" otočného potenciometra. Táto funkcia umožní aj pomerne málo zbehlým zváračom veľmi rýchlo urobiť pekné a dobré zvary. Zváračky s touto funkciou sú už pomerne bežne využívané v priemysle, lebo  im pomáhajú čiastočne riešiť nedostatok kvalifikovaných zváračov s dlhodobou praxou.

Čo sa týka zváračských zručností pre bežné, alebo začiatočnícke zváranie najjednoduchšie je zváranie metódou MIG/MAG, náročnejšie je zváranie elektródou a najnáročnejšie je zváranie metódou TIG.

Výber potrebnej veľkosti zváracieho prúdu a priemeru obalenej elektródy podľa hrúbky zváraného materiálu pri zvare na tupo

TIP: Keď vieme, akou obalenou elektródou chceme zvárať a akého je priemeru, tak optimálny zvárací prúd, ktorý potrebujeme vypočítame podľa vzorca (priemer elektródy - 1 x 50 = zvárací prúd v Ampéroch.

Informatívna tabuľka výberu priemeru obalenej elektródy a zváracieho prúdu pre požadovanú hrúbku zváracieho plechu
Informatívna tabuľka výberu priemeru obalenej elektródy a zváracieho prúdu pre požadovanú hrúbku zváracieho plechu

Odchýlky môžu byť podľa druhu použitých elektród: rutilové, bázické, inoxové, liatinové a podľa zváracích polôh: vodorovná a zvislá.

Informatívna tabuľka rozsahu zváracích prúdov pre rôzne priemery zváracích elektród
Informatívna tabuľka rozsahu zváracích prúdov pre rôzne priemery zváracích elektród. Spodná hranica a horná hranica prúdu (Údaje sa môžu u jednotlivých výrobcov mierne líšiť).

Pri výbere zváračky, ktorá zvára metódou MAG vám ako pomôcka pre určenie veľkosti zváracieho prúdu potrebného pre rôzne hrúbky zváraného materiálu poslúži nasledujúca tabuľka (platí pre jednofázové zváračky):

Určenie zaťažovateľa

Pri výbere zváračky nestačí sledovať len údaje o zváracom prúde, ale tak isto dôležitý je aj údaj, ktorý napovie ako dlho môžeme zaťažovať zváračku nastaveným zváracím prúdom. Tento údaj sa vo zváračskej terminológii volá "Zaťažovateľ" a jeho hodnota sa vyjadruje v percentách.

Zaťažovateľ je 10 minútový cyklus zložený z času zvárania a času prestávky pri teplote okolia 40°C. Je väčšinou uvádzaný v prospektoch a na výrobnom štítku zváračky.

Napríklad: Ak je v prospekte, alebo na výrobnom štítku zváračky uvedený zaťažovateľ 60% - 100A, to znamená, že v časovom úseku 10 minút je zariadenie schopné pracovať (zvárať) 6 minút zváracím prúdom 100A. Po šiestich minútach sa na prednom paneli zváračky rozsvieti výstražná kontrolka, ktorá signalizuje prehriatie zariadenia. Do činnosti vstúpi tepelná ochrana, ktorá zariadenie vypne a spustí sa proces aktívneho chladenia. Po 4 minútach chladenia signálka zhasne a zariadenie je pripravené aktívne pracovať ďalších 6 minút so zváracím prúdom 100A. Tento cyklus sa opakuje v pravidelných (10 minútových) intervaloch.

Ak je na štítku uvedená hodnota zaťažovateľa: 100% - 100A, to znamená, že zváracie zariadenie môže pracovať (zvárať) nepretržite so zváracím prúdom až 100A.

Je tu jedno dôležité upozornenie. Pri výbere zváračky si musíme ujasniť pri akej teplote výrobca zaťažovateľ meral. Či pri teplote 40°C v teplotnej komore, ako to predpisuje Európska norma EN 60974-1, alebo pri teplote 20-25°C. Rozdiel vo výsledku bude značný, 30-50%, podľa teplôt pri akých sa merania vykonávali. Čím bude teplota okolia nižšia, tým bude možnosť zaťažovania väčšia. Preto je obťažné porovnávať zváračky, na ktorých boli robené merania pri rôznych teplotách.

Ak nie je v prospekte jednoznačne uvedená teplota, pri akej boli merania robené, príp. nie je uvedená Európska norma, radšej sa pred kúpou opýtajte predajcu, nech vám hodnoty zaťažovateľa ozrejmí. V opačnom prípade hrozí, že sa dočkáte sklamania z častých prestávok na chladnutie hlavne v prostredí, kde bude teplota vyššia (aj 40°C, napríklad na priamom slnku), lebo zváračka bola meraná pri 20-25°C.

Aby sa zváračky od rôznych výrobcov dali vzájomne porovnávať, je potrebné, aby bol u všetkých výrobcov tento ukazovateľ meraný rovnakým spôsobom za rovnakých podmienok. Preto bol v EU zavedená norma EN-60974-1, ktorá definuje podmienky merania.

Váš spoľahlivý sprievodca v online nákupnom svete. Naša vášeň spočíva v zabezpečení, aby ste mali v našom internetovom obchode bezproblémový a pohodlný nákupný zážitok. Naše články a rady sú zamerané na pomáhanie pri výbere produktov, riešení problémov a získavaní užitočných informácií, aby ste si mohli byť istí, že vaše online nákupy budú úspešné a uspokojivé.

Zanechať komentár