Kontaktné údaje

TECH SOLUTION s.r.o.
Hornozoborská 127
949 01 Nitra
Slovensko

Kontakty

Obchodný riaditeľ: Dušan Turček
Telefón: +421 914 262 728
E-mail: techsolution@techsolution.sk

Servis: Radovan Nemčík
Telefón: +421 917 845 071
E-mail: servis@techsolution.sk

Kamenná prevádzka
Biovetská 32
949 05 Nitra - Krškany
Slovensko

Zodpovedný vedúci: Róbert Vajzer

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 7:30 – 16:00
Sobota a nedeľa: zatvorené

Fakturačné údaje

Obchodné meno: TECH SOLUTION s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Hornozoborská 127, 949 01 Nitra

IČO: 36700886
IČ DPH: SK2022274628 (platiteľ DPH)

Spoločnosť zapísaná dňa 22.11.2006 v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka 18976/N.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK7402000000002240231851
BIC (SWIFT): SUBASKBX
Číslo účtu: 2240231851 / 0200

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1, Slovenská republika

Telefón: +421 37 772 02 16
E-mail: nr@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk