Čo je to funkcia AVR? Kúpa elektrocentrály s AVR

Obsah článku

Mobilné elektrocentrály sú kľúčovou súčasťou moderných energetických systémov, poskytujú energiu pre rôznorodé aplikácie, zariadenia a všade tam, kde nie je možné mať prístup k sieťovému rozvodu elektrickej energie. Jednou z dôležitých vlastností ich správneho fungovania je udržiavanie stabilného (konštantného) výstupného napätia, aby sa predišlo poškodzovaniu elektronických a elektrických zariadení vplyvom kolísajúceho napájacieho napätia. V tejto súvislosti hrá modul regulácie napätia tzv. AVR (Automatic Voltage Regulator) kľúčovú úlohu.

Čo je modul regulácie napätia AVR

Modul regulácie AVR je malé elektronické zariadenie priamo pripojené a ovládajúce generátor (alternátor) elektrocentrály. Slúži na automatickú reguláciu výstupného napätia generátora, na udržiavanie jeho konštantnej úrovne a to aj pri veľkých, alebo náhlych zmenách elektrickej záťaže (zmenách odberu eklektického prúdu). Toto je dôležité nielen pre ochranu elektronických a elektrických zariadení pred kolísajúcim napájaním, ale aj pre zabezpečenie konštantného výkonu napr. elektrického ručného náradia (vŕtačky, uhlovej brúsky a podobne).

Ako funguje modul regulácie napätia AVR

Modul regulácie AVR funguje na princípe elektronickej spätno-väzobnej regulácie. To znamená, že modul sleduje napätie (a) vytvárané priamo v hlavnej výstupnej cievke generátora. Toto hlavné výstupné napätie (d) priamo napája pripojené zariadenie a porovnáva ho s vnútorne nastavenou referenčnou hodnotou. Ak sa výstupné napätie zvýši nad referenčne nastavenú hodnotu, modul regulácie AVR zníži úroveň budiaceho napätia (b) ktoré sa privádza do točiaceho sa rotora. Napätie na výstupe svoriek (a) a (d) sa okamžite zníži až pod referenčnú nastavenú hodnotu, kedy modul regulácie AVR znova zareaguje a zvýši úroveň budiaceho napätia (b). Napätie na výstupe svoriek (a) a (d) sa okamžite zvýši až na referenčnú nastavenú hodnotu. Schopnosť rýchlej reakcie modulu regulácie AVR na výkyvy výstupného napätia je kľúčová, pretože umožňuje spoľahlivé a bezpečné napájanie aj veľmi citlivých zariadení. Bez prítomnosti modulu regulácie by bolo obťažne napájanie väčšiny elektronických zariadení.

Principiálna schéma pripojenia modulu regulácie AVR v elektrocentrálach

Principiálna schéma pripojenia modulu regulácie AVR v elektrocentrálach

Vysvetlivky

(1)Generátor (alternátor) elektrocentrály
(2)Hriadeľ pre pripojenie spaľovacieho motora
(3)Stator (pevná netočiaca sa časť) generátora
(4)Rotor (rotujúca – otáčajúca sa časť) generátora
(5)Komutátor, zabezpečuje prenos elektrickej energie do otáčajúceho sa rotora
(6)Modul regulácie napätia AVR

(7)Zásuvka pre pripojenie elektrického zariadenia
(8)Uzemnenie ( a pospájanie kovových častí)

(a)Svorky pre snímanie veľkosti výstupného napätia
(b)Svorky pre budiace napätie rotora
(c)Svorky pre napájanie modulu AVR
(d)Svorky výstupného napätia pre pripájané zariadenia

Váš technický sprievodca pre opravy, vylepšenia a odborné znalosti. S hlbokým záujmom o technológie a technické riešenia sme tu, aby sme vám priniesli ucelené rady, praktické tipy a odborné články týkajúce sa opravy produktov, technických vylepšení a rôznych technických problémov. Naša vášeň pre inovácie a odborné znalosti nás motivuje pomáhať, riešiť technické výzvy a dosahovať excelentné výsledky.

Zanechať komentár