Čo je to stupeň krytia IP? Ako sa určuje stupeň krytia

Obsah článku

Čo znamená stupeň krytia

Na technických štítkoch našich aj iných výrobkoch sa môžete stretnúť s označením tzv. „krytia“ (napr. IP21S). Toto označenie oboznamuje užívateľa o účinnosti ochrany:

 • zariadenia pred vnikaním vlhkosti, slnečného žiarenia hmyzu, hlodavcov, vzniku korózie, námrazy atď.,
 • obsluhy pred náhodným dotykom nebezpečných časti (napríklad pod elektrickým napätím, pohybujúcimi sa alebo rotujúcimi časťami).

Celé označenie sa skladá s písmenovo-číslicového kódu. Skratka IP na začiatku znamená International Protection (v preklade „medzinárodná ochrana“) a nasledujúce číslice a písmená majú nasledujúci význam:

 • prvé číslo (0 až 6, alebo písmeno X) za skratkou: stupeň ochrany pred dotykom a vniknutím pevných cudzích telies,
 • druhé číslo (0 až 8, alebo písmeno X) v poradí: stupeň ochrany pred vniknutím vody.
 • prvé písmeno za dvojicou čísel A, B, C, D (nepovinný údaj): udáva stupeň ochrany osôb pred dotykom nebezpečných časti,
 • druhé písmeno S, M, W, H (nepovinný údaj): udáva doplnkovú informáciu o dodatočných skúškach.

Prvé číslo za skratkou

 • IP0x - nechránené krytím,
 • IP1x - ochrana proti vniknutiu predmetov o priemere viac ako 50 mm, alebo chrbtom ruky,
 • IP2x - ochrana proti vniknutiu predmetov o priemere viac ako 12,5 mm, alebo dotykom prsta,
 • IP3x - ochrana proti vniknutiu predmetov o priemere viac ako 2,5 mm, alebo dotykom nástroja, 
 • IP4x - ochrana proti vniknutiu predmetov o priemere viac ako 1,0 mm, alebo dotykom drôtom, 
 • IP5x - čiastočná ochrana pred prachom, alebo akoukoľvek pomôckou,
 • IP6x - úplná ochrana pred prachom, alebo akoukoľvek pomôckou.

Druhé číslo v poradí

 • IPx0 - nechránené krytím,
 • IPx1 - ochrana proti zvislej kvapkajúcej vode (myslí sa kondenzovaná voda),
 • IPx2 - ochrana proti kvapkajúcej vode pod sklonom 15° (od kolmice),
 • IPx3 - ochrana proti kvapkajúcej vode pod sklonom 60° (od kolmice),
 • IPx4 - ochrana proti striekajúcej vode,
 • IPx5 - ochrana proti tryskajúcej vode,
 • IPx6 - ochrana proti intenzívne tryskajúcej vode,
 • IPx7 - ochrana proti dočasnému ponoreniu do vody (na 30 minút do hĺbky 1 m),
 • IPx8 - ochrana proti trvalému ponoreniu do vody (za podmienok určených výrobcom zariadenia).
 • IPx9 - ochrana pred vysokým tlakom horúcej vody.

Prvé písmeno

 • A - chrbtom ruky,
 • B - prstom,
 • C - nástrojom,
 • D - drôtom,

Druhé písmeno

 • S - kľukový stav počas skúšania vodou (ak zariadenie má pohyblivé časti, sú v kľude),
 • M - zapnutý stav počas skúšania vodou (ak zariadenie má pohyblivé časti, sú v pohybe),
 • W - počas rôznych poveternostných podmienok,
 • H – je to zariadenie vysokého napätia (zariadenie generujúce vysoké napätie).

UPOZORNENIE: Uvedené informácie majú len informatívny charakter. Presné znenie hľadajte v príslušných normách (napr. STN EN 60 529).

Označenie Insulation (izolácia) na technických štítkoch

Na technických štítkoch našich aj iných výrobkoch sa môžete stretnúť s označením „Insulation“ („izolácia“). Toto písmenové označenie určuje tepelnú odolnosť vinutia transformátora, tlmivky následne:

Teplotná trieda

Prípustné zvýšenie teploty o:

Maximálna teplota okolia

Tepelná rezerva

A

105 °C

60 °C

40 °C

5 °C

E

120 °C

75 °C

40 °C

5 °C

B

130 °C

80 °C

40 °C

10 °C

F

155 °C

105 °C

40 °C

10 °C

H

180 °C

125 °C

40 °C

15 °C

UPOZORNENIE: Spracované podľa normy IEC 60085.

Váš technický sprievodca pre opravy, vylepšenia a odborné znalosti. S hlbokým záujmom o technológie a technické riešenia sme tu, aby sme vám priniesli ucelené rady, praktické tipy a odborné články týkajúce sa opravy produktov, technických vylepšení a rôznych technických problémov. Naša vášeň pre inovácie a odborné znalosti nás motivuje pomáhať, riešiť technické výzvy a dosahovať excelentné výsledky.

Zanechať komentár