Princíp samostmievacích zváracích kukiel a masiek

Obsah článku

Zdravie zvárača je veľmi dôležité chrániť počas zvárania, lebo pracuje so žeravým kúpeľom rozstaveného kovu. Tento produkuje zdraviu škodlivé splodiny dymu UV/IR žiarenia a odletujúce prskance s rozstaveného kúpeľa ohrozujúce oči zvárača. Tlak na ochranu zdravia pracovníkov je stále väčší. Preto kvalitná zváracia kukla nesmie chýbať vo výbave žiadneho zvárača. Či sa jedná o profesionála alebo občasne zvárajúceho napr. na údržbe alebo domáceho majstra.

Veľký skok v kvalite zváracích kukiel chrániacich zrak zvárača nastal vyvinutím ochrannej kazety s LCD displejom s tekutými kryštálmi. Svetelným pôsobením sa tieto kryštály otáčajú a otvárajú alebo zatvárajú kazetu proti žiareniu zo žeravého kovo a elektrického oblúka. Tento princíp sa využíva pri výrobe samostmievacích zváracích kukiel. Naviac s tým, že veľkosť zatemnenia sa dá zváračom nastaviť podľa zváracej metódy a veľkosti zváracieho prúdu. Pri zapálení oblúka sa displej stmaví na prednastavenú veľkosť a po zhasnutí sa otvorí do pôvodného stavu. Revolúcia vo výrobe samostievacich kukiel nastala zvládnutím masovej výroby kaziet s tekutými kryštálmi s mnohonásobným  znížením ich ceny a tak sa bezpečné samostmievacie zváracie kukly stali dostupné širokej zváračskej verejnosti. Nesmieme však zabúdať, že nekvalitne vyrobená kazeta je nebezpečná, lebo nie všetky tekuté kryštály sa rovnako natáčajú a v priezore vznikajú „slepé“ miesta. Platí zásada: „ Lepšia a bezpečnejšia je zváracia kukla s konštantným zatemnením ako nekvalitná samostmievacia kukla“. Toto nebezpečie pre zváračove oči sa dá minimalizovať preverením, či výrobky boli prekontrolované podľa hygienických požiadaviek a bol o tom vydaný Európsky certifikát. V prípade zistenia zlého pôsobenia na oči prestal kuklu používať.

Rada samostmievacích zváracích kukiel TS-859

Samostmievacia zváracia maska TS-859 digital svojim vybavením patrí k vyššiemu štandardu zváracích kukiel. Širokým rozsahom zatemnenia od 5 do 13 DIN je predurčená na použitie ako malými tak veľkými zváracími prúdmi. S väčšími rozmermi priezoru a zorného pola je vhodná pre všetky bežné spôsoby zvárania aj priestorového videnia. Vhodná je aj pre používanie pri tigovom zváraní, kde sa často zvára malými zváracími prúdmi. Digitálne nastavovanie umožňuje presnejšie nastavovanie a kontrolovanie nastavenia stupňa zatemnenia, citlivosti, oneskorenia a pracovným režimom zvárania, brúsenia, plazmového rezania. Ovládací panel so štyrmi tlačidlami a LCD displejom, ktorý zobrazuje nastavenie je umiestnený vo vnútri kukly. Naviac má 3 polohy pamäte pre zapamätanie si nastavených parametrov. Toto je možné pre všetky metódy zvárania. Vhodné pre tigovom zváraní malými ampérmi pre zapamätanie si nastavenia stupňa citlivosti a oneskorenia, pri ktorom nenastáva nepríjemné preblysknutie samostmievacej kazety. Ľahké opätovné zobrazenie parametrov v prípade potreby.

Váš technický sprievodca pre opravy, vylepšenia a odborné znalosti. S hlbokým záujmom o technológie a technické riešenia sme tu, aby sme vám priniesli ucelené rady, praktické tipy a odborné články týkajúce sa opravy produktov, technických vylepšení a rôznych technických problémov. Naša vášeň pre inovácie a odborné znalosti nás motivuje pomáhať, riešiť technické výzvy a dosahovať excelentné výsledky.

Zanechať komentár